Certyfikowany Praktyk: Dominika Futyma

Kategoria: Konferencje

Wnioski po konferencji w Kanadzie 2020 – dr. Frye cz. 2.

Najważniejsze wnioski po konferencji Not Only Autism w Vancouver w Kanadzie (styczeń 2020). Wnioski związane z prezentacją dr. Frye, który przyjedzie do Polski na I Międzynarodową Konferencję „Aspekty Medyczne Genetyki i Chorób Współistniejących w Autyzmie” w Rzeszowie.

 • 68% do 73% dzieci z autyzmem nie ma zidentyfikowanych genetycznych diagnoz.
 • Metaboliczne nieprawidłowości powiązane często z autyzmem mogą być poddawane leczeniu: dysfunkcje mitochondrialne, nieprawidłowości związane z redoksem (np. obniżony zredukowany glutation i cysteina) oraz nieprawidłowości związane z folianami (np. dysfunkcja receptora foliowego związanego z mitochondriami.)
 • Dzieci autystyczne z mitochondrialnymi dysfunkcjami mają więcej medycznych schorzeń niż dzieci zmagające się tylko z autyzmem.
 • Tylko 23% dzieci autystycznych mających mitochondrialne choroby ma również nieprawidłowości mitochondrialnego DNA.
 • Autyzm często wiąże się z nadaktywnością kompleksu czwartego w łańcuchu oddechowym. Jest to związane z mitochondriami.
 • Zaburzona homeostaza wapnia jest powiązana z autyzmem — świadczą o tym dowody z biochemicznych i genetycznych badań naukowych.
 • Bardzo ważne jest rozdzielenie pierwotnych chorób mitochondrialnych od wtórnych dysfunkcji mitochondrialnych. Od tego zależy dalsze postępowanie.
 • Suplementy które mogą pomóc w poprawie funkcjonowania dziecka autystycznego mającego również dysfunkcję mitochondrialne to: dwie formy CoQ10, niacyna, ryboflawina, monohydrat kreatyny, L-karnityna oraz Acetyl-L-Karnityna, Biotyna, witamina B1, witamina B5, witamina B6, witamina B7, ALA, witamina E, witamina C, witamina B12, witamina B9, NAC, cynk.
 • Suplementacja L Karnityną poprawia zachowanie dzieci autystycznych.
 • Odblokowanie syntazy cytrynianowej następuje dzięki antyoksydantom.
 • Suplementacja kwasu folinowego daje najlepsze efekty przy jednoczesnej suplementacji witaminy B 12.
 • Nieprawidłowości w odporności powodują zakłócenia metabolizmu kwasu foliowego w autyzmie.  
Efekty suplementacji na dzieci z autyzmem (niebieskie – bez suplementacji, purpurowe – z suplementacją). Źródło na zdjęciu.

Z autyzmem często są powiązane metaboliczne choroby włączając takie, które mają wpływ na metabolizm mitochondrialny, redoksu i folianów. Niezależnie od pochodzenia tych metabolicznych nieprawidłowości, okazuje się że można znaleźć efektywne działanie, które jest bezpieczne.

Wnioski po konferencji w Kanadzie 2020 – dr. Frye cz. 1.

Najważniejsze wnioski po konferencji Not Only Autism w Vancouver w Kanadzie (styczeń 2020). Wnioski związane z prezentacja dr. Frye, który przyjedzie do Polski na I Międzynarodową Konferencję „Aspekty Medyczne Genetyki i Chorób Współistniejących w Autyzmie” w Rzeszowie.

 • Mitochondria są nie tylko centrami energetycznymi, ale również biorą udział w programowej śmierci komórki oraz regulacji wolnych rodników.
 • Obecnie uważa się, że dysfunkcje mitochondrialne są bardzo ważnym czynnikiem składowym w wielu chorobach takich jak: rak, epilepsja, psychiczne, nagła śmierć noworodkowa, problemy jelitowe, reumatologia, stwardnienie rozsiane, niewyjaśnione problemy z wątrobą, niewyjaśnione problemy ze wzrokiem, niewyjaśnione problemy z nerkami, niewyjaśnione problemy z sercem, autyzm atypowy, opóźnienie mowy, porażenie mózgowe, problemy z nauką, cukrzyca.
 • Zagadnienie dysfunkcji mitochondrialnych w autyzmie nie jest nowe. Już w 1985 r. zauważono, że dzieci autystyczne mają w kwasicę mleczanową oraz zaburzenia w metabolizmie węglowodanów oraz dehydrogenezie pirogronianowej.
 • Jest ogromna rozbieżność statystyczna pomiędzy zdiagnozowanymi chorobami mitochondrialnymi a przypadkami konkretnych wyników badań laboratoryjnych świadczących o dysfunkcjach mitochondrialnych. Najprawdopodobniej jest to spowodowane kryteriami używanymi do zdefiniowania choroby mitochondrialnej. Dla przykładu zdiagnozowana choroba mitochondrialna u dzieci w autyzmie to około 5%. Natomiast większość dzieci autystycznych ma wyniki laboratoryjne świadczące o tym, że mitochondria dobrze nie pracują: podwyższone mleczany to 31%, podwyższony stosunek mleczanów do pirogronianu to 27%, obniżony poziomy karnityny to 90%.
 • 80% dzieci autystycznych demonstrowało nieprawidłowe funkcjonowanie przynajmniej jednego z kompleksów łańcucha transportu elektronów (związany z mitochondriami). 
 • Badanie z 2008 roku: zbadano 25 dzieci z autyzmem i problemami mitochondrialnymi. Dzieci wykazywały objawy dysfunkcji jelitowych, duże zmęczenie, niewyjaśnione regresy łącznie z częstymi i późnymi regresami.
 • Do dysfunkcji mitochondrialnych prowadzą defekty genetyczne oraz toksyny środowiskowe, które powodują wzrost wolnych rodników.
 • Wykazano połączenie pomiędzy dysfunkcjami mitochondrialnymi i problemami jelitowymi. Duże nagromadzenie bakterii dysbiotycznych powoduje stany zapalne, stres oksydacyjny i mitochondrialną dysfunkcję.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial