Badanie HRV we wsparciu mitochondrialnym. 

Głównym badaniem we wsparciu mitochondrialnym jest 5-minutowy test zmienności zatokowej rytmu serca (HRV). W przypadku dzieci wystarczający jest czas od 30 sekund do 2 minut. Jest to badanie nieinwazyjne i wykonywane podczas odpoczynku na krześle.

Po badaniu HRV otrzymasz podsumowanie aktualnego stanu autonomicznego układu nerwowego w skali 1-10. Od 1-3 jest normalnym stanem i wskazuje na dobre zdrowie komórkowe. Wynik pomiędzy 4 a 7 sugeruje różne stopnie niedostosowania regulacyjnych systemów kontroli. Ci, którzy mają odczyty między 8 a 10 wskazują na niemożność przystosowania się. Raport z wyników będzie również wskazywał na efektywność funkcjonowania współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego, który jest również znany jako główny regulator metabolizmu. Kontroluje on wszystkie mimowolne działania, których nie jesteśmy świadomi, takie jak częstość akcji serca, oddychanie i trawienie. Twoje ciało jest zaprojektowane tak, aby zawsze utrzymywać homeostazę (równowagę), a to osiąga się dzięki złożonej serii sygnałów wysyłanych z podwzgórza w mózgu do narządów, gruczołów i układów ciała. Jeżeli miejsca receptorów ulegną osłabieniu lub obciążenie stresem jest zbyt duże dla organizmu, może to spowodować utratę homeostazy i brak adaptacji. Nie możemy kontrolować działań ANS, a nawet gdybyśmy mogli, nie moglibyśmy wiedzieć z całą pewnością, czego potrzebuje ciało w danym momencie.

Wynik testu dostarczy również informacji o układzie sercowo-naczyniowym, skuteczności układu odpornościowego, endokrynnego, hormonalnego i zdolności przystosowania się do stresorów, wraz z całkowitą mocą tych systemów regulacyjnych, które są dostępne dla organizmu. Pomiar całkowitej mocy jest ważny dla tych, którzy mogą czuć się wyczerpani lub ci, którzy walczą o utratę wagi. Dodatkowo jest mierzony wskaźnik stresu. Wszystkie te odczyty są porównane z normami prawidłowymi.

Po wykonanym badaniu zalecamy suplementy wspomagające systemy regulacji organizmu, które pomagają w utrzymaniu naturalnego zdrowia.

Źródło: http://www.mitochondrialtherapy.com/