Regulujący wpływ karnozyny na układ nerwowy

Często podczas lekcji biologii pada pytanie, dlaczego układ nerwowy jest nadrzędny względem innych układów? No właśnie, dlaczego? Dzieje się tak z powodu pełnionej przez niego funkcji, która nadzoruje inne układy. Sprawuje nad nimi kontrolę, dodatkowo koordynuję ich pracę. Jeśli układ nerwowy jest zaburzony, wtedy praca wszystkich układów jest zaburzona. Organizm nie jest już spójnie pracującą całością.

Układ nerwowy odbiera bodźce z zewnątrz i tworzy warunki adaptacji organizmu do dostosowania się do zmian środowiskowych.

Układ nerwowy dzieli się na układ ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny. Podczas przeprowadzania badania HRV, sprawdzamy działanie układu autonomicznego, który unerwia części ciała nie podlegające świadomej kontroli.

Autonomiczny układ nerwowy dzieli się na dwie części: sympatyczną (współczulną) i parasympatyczną (przywspółczulną). Obie części są jednakowo ważne, działają antagonistycznie do siebie. Dla przykładu, jedna część rozpoczyna trawienie, druga je wstrzymuje; jedna zawęża źrenice, druga je rozszerza; jedna wzmaga produkcję śliny, druga ja zmniejsza itd. Dzieje się tak z większością procesów w naszym organizmie.

Karnozyna wpływa na autonomiczną neurotransmisję i funkcje fizjologiczne. W szczególności, karnozyna wpływa na aktywność współczulnych i przywspółczulnych nerwów unerwiających nadnercza, wątrobę, nerki, trzustkę, żołądek i białą i brązową tkankę tłuszczową, powodując w ten sposób zmiany w ciśnieniu krwi, glukozy we krwi, apetycie, lipolizie i termogenezie (1). Karnozyna wpływa na współczulne działanie układu nerwowego w nerce (2).

Podsumowanie
Karnozyna pomaga regulować układ nerwowy.
Karnozyna wzmacnia współczulne i przywspółczulne nerwy, które komunikują się z nadnerczami.
Karnozyna wpływa na współczulne działanie układu nerwowego w nerkach.

Źródła:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367578
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15498968

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz