Wsparcie Mitochondrialne - MitoTerapia

Certyfikowany Praktyk: Dominika Futyma

Kategoria: Schorzenia

Wnioski po konferencji w Kanadzie 2020 – dr. Frye cz. 1.

Najważniejsze wnioski po konferencji Not Only Autism w Vancouver w Kanadzie (styczeń 2020). Wnioski związane z prezentacja dr. Frye, który przyjedzie do Polski na I Międzynarodową Konferencję „Aspekty Medyczne Genetyki i Chorób Współistniejących w Autyzmie” w Rzeszowie.

 • Mitochondria są nie tylko centrami energetycznymi, ale również biorą udział w programowej śmierci komórki oraz regulacji wolnych rodników.
 • Obecnie uważa się, że dysfunkcje mitochondrialne są bardzo ważnym czynnikiem składowym w wielu chorobach takich jak: rak, epilepsja, psychiczne, nagła śmierć noworodkowa, problemy jelitowe, reumatologia, stwardnienie rozsiane, niewyjaśnione problemy z wątrobą, niewyjaśnione problemy ze wzrokiem, niewyjaśnione problemy z nerkami, niewyjaśnione problemy z sercem, autyzm atypowy, opóźnienie mowy, porażenie mózgowe, problemy z nauką, cukrzyca.
 • Zagadnienie dysfunkcji mitochondrialnych w autyzmie nie jest nowe. Już w 1985 r. zauważono, że dzieci autystyczne mają w kwasicę mleczanową oraz zaburzenia w metabolizmie węglowodanów oraz dehydrogenezie pirogronianowej.
 • Jest ogromna rozbieżność statystyczna pomiędzy zdiagnozowanymi chorobami mitochondrialnymi a przypadkami konkretnych wyników badań laboratoryjnych świadczących o dysfunkcjach mitochondrialnych. Najprawdopodobniej jest to spowodowane kryteriami używanymi do zdefiniowania choroby mitochondrialnej. Dla przykładu zdiagnozowana choroba mitochondrialna u dzieci w autyzmie to około 5%. Natomiast większość dzieci autystycznych ma wyniki laboratoryjne świadczące o tym, że mitochondria dobrze nie pracują: podwyższone mleczany to 31%, podwyższony stosunek mleczanów do pirogronianu to 27%, obniżony poziomy karnityny to 90%.
 • 80% dzieci autystycznych demonstrowało nieprawidłowe funkcjonowanie przynajmniej jednego z kompleksów łańcucha transportu elektronów (związany z mitochondriami). 
 • Badanie z 2008 roku: zbadano 25 dzieci z autyzmem i problemami mitochondrialnymi. Dzieci wykazywały objawy dysfunkcji jelitowych, duże zmęczenie, niewyjaśnione regresy łącznie z częstymi i późnymi regresami.
 • Do dysfunkcji mitochondrialnych prowadzą defekty genetyczne oraz toksyny środowiskowe, które powodują wzrost wolnych rodników.
 • Wykazano połączenie pomiędzy dysfunkcjami mitochondrialnymi i problemami jelitowymi. Duże nagromadzenie bakterii dysbiotycznych powoduje stany zapalne, stres oksydacyjny i mitochondrialną dysfunkcję.

Poprawa motoryki i napięcia mięśniowego

Autyzm, dysfunkcje mitochondrialne i gorączka

 

 

➡️ Dr. Frye i dr. Rossingol zauważyli, że dysfunkcje mitochondrialne są najczęstszymi dysfunkcjami metabolicznymi u dzieci z autyzmem. W niektórych badaniach procent dzieci autystycznych zmagających się dodatkowo z wtórnymi dysfunkcjami mitochondrialnymi sięga aż do 8️⃣0️⃣%.

🔋Mitochondria produkują do 9️⃣5️⃣% energii w organizmie człowieka. Jeśli nie produkują wystarczającej ilości energii, wtedy najbardziej narażony w tej sytuacji jest mózg i wszelkie procesy myślowe 🧠, serc❤️ oraz układ mięśniowy 🚴‍♂️.

Read More

Karnozyna a EEG i epilepsja – badanie dr. Cheza

Dr. Michael Chez jest bardzo znanym neurologiem dziecięcym, który szczególne zainteresowany jest prowadzeniem dzieci autystycznych. W swojej ponad 16 letniej pracy napisał wiele artykułów na ten temat oraz był członkiem wielu panelów doradczych związanych z autyzmem.

Szczególną popularnością cieszy się jego badanie przeprowadzone przy udziale dzieci autystycznych, które przez okres 8 tygodni przyjmowały karnozynę. O szczegółach tego badania było napisane tutaj: link.

Dzisiaj zajmiemy się tematyką również bardzo często dotykającą dzieci autystyczne. Tematem będzie wpływ karnozyny na zapis EEG i samą epilepsję. W Pubmed znajdziemy badania ukazujące antyepileptyczne działanie karnozyny, a dr. Chez przeprowadził bardzo ciekawe badanie dzieci ze stanami padaczkowymi. 

Read More

Wywiad Dr. Nyjon Eccles z Dr. Michael Kucera na temat autyzmu – Londyn 2018.

Dr Nyjon Eccles: Witam, jestem tutaj z moim przyjacielem Dr. Michael Kucera. Ma on ponad 20 letnie doświadczenie w medycynie mitochondrialnej. Jest ekspertem w tzw. Bioregulacyjnej medycynie oceny autonomicznego układu nerwowego. Niesamowitą cechą jego osiągnieć jest to, że mogą one być szeroko stosowane w najprzeróżniejszych chorobach. Dzisiaj porozmawiamy na temat autyzmu i zespołu Aspergera, o jego niesamowitych osiągnięciach w związku ze wsparciem mitochondrialnym. Michael, w związku z autyzmem i zaburzeniami rozwoju, proszę wytłumacz nam jak to działa.

Dr Michael Kucera: W zasadzie widzimy dwa poziomy problemów związanych z tym schorzeniem. Pierwszy poziom to poziom komórkowy. Jest to udowodnione naukowo, że dzieci autystyczne cierpią na schorzenia mitochondrialne. Oznacza to, że mitochondria nie produkują wystarczającej ilości energii i co więcej, ta produkcja energii nie jest pod kontrolą. Jest to niekontrolowana produkcja, czasem jest jej za mało, czasem jest wzrost produkcji bez kontroli. Dlatego nazywamy to Disorder (z ang. nieporządek), ponieważ nie chodzi tu tylko o zmniejszoną zdolność produkowania energii. Energia jest konieczna do życia i funkcjonowania komórki czyli to jest ten pierwszy poziom problemów – zaburzenie mitochondrialne. Drugi poziom to kontrola, co oznacza, że każdy organ jest systemem kontrolującym środowisko tzw. Homeostazę czyli reakcję na czynniki zewnętrzne, jest to związane ze stresem i adaptacją na stres, aktywnością hormonalną i systemem odpornościowym. W autyźmie zauważamy, że ta kontrola nie pracuje dobrze. Tak więc to są dwa podstawowe poziomy: komórkowy i kontrolny.

Read More

Karnozyna i jej działanie w autyźmie – na postawie badania dr. Chez.

Dr. Chez przeprowadził podwójnie ślepe, kontrolowane przez placebo badanie suplementacji karnozyny u 31 dzieci z zaburzeniami spektrum autystycznego. Badanie trwało 8 tygodni, a jego celem było ustalenie czy suplementacja spowoduje obserwowane zmiany w porównaniu z grupą placebo.

Dzieci biorące udział w badaniu były w wieku od 3 do 12 lat i posiadały diagnozę spektrum autyzmu. 13 dzieci miało nieprawidłowe odczyty EEG i przyjmowało leki przeciwdrgawkowe. Wykluczono z badania dzieci jeśli w ich rodzinie występowały napady padaczkowe, zespół łamliwego chromosomu X lub inne zaburzenia genetyczne lub etiologia zaburzeń ze spektrum. Dzieci były włączane do badania niezależnie od poziomu zdolności poznawczych.

Wszystkie dzieci zostały przetestowane na poziomie podstawowym w następujących obszarach:

 • język ekspresyjny (Expressive One-Word Picture Vocabulary test),
 • język receptywny (Receptive One-Word Picture Vocabulary test),
 • wskaźniki stopnia autyzmu (Childhood Autism Rating Scale oraz Gilliam Autism Rating Scale)),
 • oraz wzięto pod uwagę obserwacje rodziców (Clinical Global Impressions of Change).

Na początku badania i po 8 tygodniach, wszystkie dzieci zostały poddane wspomnianym testom. Rodzice podpisali pisemną zgodę na badanie, zanim dzieci zostały losowo przydzielone do grupy przyjmującej karnozynę lub grupy placebo. Rodzice, badacze i neurolodzy nie wiedzieli w której grupie znajdują się dzieci (nadano specjalne kody butelkom i pacjentom). Po zakończeniu badania kody zostały ujawnione poprzez identyfikację numeru butelki pacjenta z podawaniem placebo lub karnozyny.

Read More

Związek boreliozy z dysfunkcją mitochondrialną

Coraz częściej spotykamy się z nazwą borelioza poznając objawy, które daje ta choroba. Można się nią zarazić najczęściej poprzez ugryzienie przez kleszcza zawierającego w sobie krętki Borrelia Burgdorferi.

Borelioza jest ciężka do zdiagnozowania ponieważ objawy, które daje są bardzo podobne do innych znanych chorób. Bardzo często chory musi czekać wiele miesięcy, a nawet i lat zanim ktoś go naprowadzi na możliwość zbadania się pod kątem boreliozy. Do najczęstszych objawów początkowych należą:

 • Rumień
 • Zmęczenie
 • Gorączka
 • Dreszcze

Późniejsze objawy to:

 • Wysypki
 • Chroniczne zmęczenie
 • Bóle stawów
 • Bóle mięśni
 • Drętwienie
 • Słabość
 • Zawroty głowy
 • Porażenie nerwu czaszkowego i twarzowego
 • Zapalenie nerwów obwodowych
 • Nieregularne bicie serca
 • Zapalenie wątroby
 • I wiele innych

Po zakażeniu bakterią boreliozy, pojawiają się przeróżne objawy immunologiczne i zapalne. Objawy późniejsze mogą prowadzić do problemów z sercem, chorób neurologicznych i związanych z zapaleniami.

Read More

Rola mitochondriów w epilepsji oraz epilepsji w dysfunkcjach mitochondrialnych.

Dysfunkcje mitochondrialne są uznawane za jedną z potencjalnych przyczyn napadów padaczkowych, szczególnie w przypadku padaczki lekoopornej oraz ciężkich postaci epilepsji (3). Ponieważ fosforylacja oksydacyjna mitochondriów stanowi główne źródło ATP w neuronach, a mitochondria uczestniczą w komórkowej homeostazie Ca (2+) i wytwarzaniu reaktywnych form tlenu, ich dysfunkcja silnie wpływa na pobudliwość neuronów i transmisję synaptyczną. Dlatego uważa się, że dysfunkcja mitochondrialna ma duże znaczenie w generowaniu napadów padaczkowych. Ponadto wiadomo, że dysfunkcja mitochondriów wywołuje śmierć komórek neuronalnych, co jest istotną cechą padaczki opornej na leczenie. Działania mające na celu wsparcie mitochondriów wraz z ochroną neuronów są obiecującymi interwencjami w przypadku padaczki (1)

Read More

Autonomiczny układ nerwowy u dzieci z autyzmem.

Dlaczego jest to takie ważne, aby wiedzieć jak działa autonomiczny układ nerwowy u dzieci z autyzmem?

Poniżej jest kilka powodów pokazanych przez badaczy w Researchgate:

 1. Są niezbite dowody na to, że u osób autystycznych są uszkodzenia w obszarze mózgu, który jest ściśle związany z funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego:- kora przedczołowa,
  – ciało migdałowe,
  – przednia połowa zakrętu obręczy,
  – obszary kresomózgowia,
  – móżdżek,
  – ciało modzelowatego,
  – komórki glejowe.
 2. Stany zapalne są obecne w mózgu u osób ze spektrum autyzmu, podobnie jak u osób cierpiących na choroby związane z mózgiem, utratą pamięci, Parkinsonem.
 3. Stan układu immunologicznego u osób z autyzmem ma niszczący wpływ na neurony i komórki glejowe w mózgu.
 4. Badania autonomicznego układu nerwowego przy użyciu HRV, ukazały charakterystyczną obecność znacznej redukcji wpływu nerwu błędnego związanego ze wzrostem aktywności układu sympatycznego.

Read More

Aż 70% dzieci ze spektrum autyzmu ma słabe mitochondria!*

Najnowsze badanie czołowego lekarza Dr. Frye pokazuje, że nawet 50% dzieci ze spektrum autymu może mieć uszkodzone mitochondria.

Liczba ta jest ogromna, natomiast cieszy fakt, że można łatwo wspomóc mitochondria, a tym samym poprawić funkcjonowanie dziecka.

Co to znaczy?

Mitochondria są nazywane bateriami komórki, jeśli funkcjonują nieprawidłowo, organizm nie ma siły do regeneracji, co powoduje szereg chorób m. in. autoimmunologicznych.

Teraz masz możliwość sprawdzenia jak działa autonomiczny układ nerwowy twojego dziecka. Metoda pochodzenia rosyjskiego, rozwinięta przez dr. Kucerę laureata nagrody od Międzynarodowego Towarzystwa Mitochondrialnego. Dr. Kucera pracował przez 15 lat dla rosyjskich i amerykańskich stacji kosmicznych, opracowując suplementy wzmacniające mitochondria. Jeśli okaże się to konieczne masz możliwość zakupienia tych suplementów zaraz po badaniu HRV.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial