Przezskórna stymulacja nerwu błędnego tVNS jako obiecująca metoda leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Bardzo ciekawe opracowanie ukazało się w 2016 roku w Frontiers in Neuroscience dotyczące zastosowania przezskórnej stymulacji Neru błędnego (tVNS) u osób z diagnozą autyzmu. Wiele badań potwierdza pozytywne efekty zastosowania tej metody, głównie badania skupiały się na głównych przyczynach śmierci w autyzmie czyli epilepsji i depresji. Badacze w omawianym opracowaniu poszli dalej. Wysuwają stwierdzenia, że tVNS może pomóc nie tylko w epilepsji i padaczce ale również w zaburzeniach, które są uznawane za podstawowe objawy autyzmu. Pomimo, że sposób działania tej stymulacji nie jest dokładnie poznany, wiele badań wykazało że metoda korzystnie wpływa na zaburzenia nastroju czy dysfunkcje socjalne. Co więcej, pojawiają się kolejne dowody ukazujące, że tVNS potrafi aktywować te obszary mózgowe u osób z autyzmem, które są zaburzone oraz wywołać modulację neuroimmunologiczną. 

Nerw błędny to złożona sieć, która reguluje nastrój, ból i pamięć osi neuroendokrynno-immunologicznej (Yuan i Silberstein, 2016). Jest centrum kontroli, które integruje informacje interoceptywne i reaguje odpowiednimi adaptacyjnymi modulacyjnymi w odpowiedzi na określone sygnały. 

VNS czyli stymulacja nerwu błędnego jako chirurgiczna interwencja.

Stymulacja niefarmakologiczna nerwu błędnego (VNS) jest wykorzystywana w przypadkach epilepsji od ponad 20 lat. Polega ona na chirurgicznym wszczepieniu elektrody w okolicy szyjnego nerwu błędnego po lewej stronie ciała oraz podskórnie generatora impulsów na lewej stronie klatki piersiowej. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że została zatwierdzona przez amerykańskie FDA jako metoda leczenia lekoopornej padaczki (w 1997 roku) oraz depresji (w 2005 roku). Niestety VNS ma rownież skutki uboczne związane z powikłaniami chirurgicznymi, dusznościami, parestezjami, bólami głowy, bólami, zapaleniem gardła, chrypką, kaszlem i dyskomfortem w gardle.

tVNS – przezskórna stymulacja jako alternatywa do VNS.

tVNS czyli przezskórna stymulacja nerwu błędnego powstała na bazie osiągnięć VNS. Jest to metoda nieinwazyjna, bezpieczna, o wiele tańsza od VNS i mająca mniej skutków ubocznych. Elektroda jest przyczepiana do części ucha i w ten sposób następuje stymulacja nerwu błędnego. W każdej chwili można przerwać procedurę; w razie wystąpienia pieczenia lub dyskomfortu, można skrócić terapię, ustawić inne parametry lub przerwać ją na jakiś czas. 

tVNS a autyzm.

Na początek posłużę się rysunkiem, przedstawiającym na co działa tVNS i jak łączy się z objawami autystycznymi.

Źródło: Yu Jin and Jian Kong, „Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation: A Promising Method for Treatment of Autism Spectrum Disorders, link.

tVNS   

W tym opracowaniu badacze skupili się na czterech podstawowych obszarach związanych z autyzmem:

  1. Upośledzone umiejętności komunikacji społeczno-emocjonalnej i powtarzające się zachowania to dwa podstawowe objawy ASD od bardzo wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Nerw błędny jest kluczowym elementem w regulacji autonomicznego układu nerwowego, funkcji społeczno-emocjonalnych i zachowań adaptacyjnych. Badacze stwierdzili, że stymulacja może mieć pozytywne skutki społeczno-emocjonalne w autyzmie.
  2. Badania sugerują, że nieprawidłowo funkcjonujące połączenia w obrębie kory czołowej, skroniowej i ciemieniowej oraz struktury podkorowej (wzgórze, ciało migdałowate i hipokamp) biorą udział w dysfunkcji społecznej i powtarzalnych zachowaniach obserwowanych w autyzmie. Stymulacja nerwu błędnego może modulować funkcje korowe i podkorowe (szczególnie ciało migdałowate i wzgórze), które z kolei mogą regulować zaburzone funkcje mózgowe w autyzmie.
  3. Zaburzenia funkcji immunologicznej często są obserwowane u osób z autyzmem. Powstała hipoteza o zmienionej odpowiedzi immunologicznej w autyzmie. Badania sugerują, że stymulacja nerwu błędnego może obniżać uwalnianie cytokin prozapalnych.
  4. tVNS może leczyć choroby współistniejące w autyzmie, takie jak epilepsja (Park, 2003) i depresja (Fang i in., 2016; Rong i in., 2016). Ponadto badania sugerują, że patogeneza autyzmu, padaczki i depresji może się pokrywać, a tVNS może mieć pozytywny wpływ leczniczy na wspólny powód tych trzech zaburzeń.

Już wkrótce na blogu ukaże się szczegółowe omówienie wszystkich czterech punktów. Zapraszamy 🙂

Neurostymulator nerwu błędnego można kupić w sklepie Mitoterapia: link.

Źródło: Yu Jin and Jian Kong, „Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation: A Promising Method for Treatment of Autism Spectrum Disorders, link.

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz