Przeciwzapalne właściwości nerwu błędnego u ludzi z Crohn

Stymulacja nerwu błędnego (VNS) u ludzi z Crohn przyniosła bardzo obiecujace wyniki. jest to spowodowane właściwościami przeciwzapalnymi nerwu błędnego. Zaczął lepiej pracować i wiele objawó, które dawała choroba Crohna – zniknęło.

Jest to najnowsze badanie z 8 czerwca 2020 roku:

➡️ 12 miesięcy trwające badanie, którego celem było zbadanie stymulacji nerwu błędnego (VNS) jako nowej strategii terapeutycznej u chorych na Crohn.

➡️ Badanie to stanowiło kontynuację wcześniej przeprowadzonych badań.

➡️METODA: Dziewięciu pacjentów z umiarkowanie aktywną chorobą przeszło VNS.

➡️Obserwowano parametry kliniczne, biologiczne, endoskopowe, cytokiny (osocze, jelito) i metabolity śluzówkowe.

KLUCZOWE WYNIKI:

✅Po roku VNS pięciu pacjentów było w remisji klinicznej, a sześciu w remisji endoskopowej.

✅Białko C-reaktywne (CRP) i kalprotektyna w kale zmniejszyły się odpowiednio u sześciu i pięciu pacjentów.

✅ U siedmiu pacjentów przywrócono odpowiednie napięcie nerwu błędnego i zmniejszono punktację bólu.

✅ Profil cytokinergiczny u pacjentów ewoluował w kierunku bardziej „zdrowego profilu”: najbardziej wpływowymi cytokinami były interleukiny 6, 23, 12, czynnik martwicy nowotworów α i transformujący czynnik wzrostu β1.

✅VNS był dobrze tolerowany.

?WNIOSKI: Stymulacja nerwu błędnego jawi się jako innowacyjne i dobrze tolerowane leczenie w umiarkowanej chorobie Leśniowskiego-Crohna. Po 12 miesiącach, VNS przywrócił homeostatyczne napięcie nerwu błędnego i zmniejszył stan zapalny pacjentów.

VNS ma prawdopodobnie globalny modulujący wpływ na układ odpornościowy wraz z regulacjami metabolicznymi jelit.

To badanie pilotażowe wymaga powtórzenia w większym randomizowanym badaniu kontrolnym z podwójnie ślepą próbą.

✅Neurostymulator nerwu błędnego możesz kupić u nas w sklepie: www.mitoterapia.com

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz