Badanie HRV – zmienności zatokowej rytmu serca

Najczęstszym schorzeniem neurometabolicznym u dzieci są dysfunkcje mitochondrialne, które jak...

Czytaj więcej