Przeciwnowotworowe działanie karnozyny

?Jestem naprawdę szczęśliwa, że tego typu badania są przeprowadzane z zastosowaniem niedrogich substancji…Z własnego doświadczenia widzę ogromne plusy suplementacji karnozyną, a biorąc pod uwagę choroby nowotworowe w rodzinie, jeszcze bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że być może uda się mi i mojej rodzinie dzięki temu uniknąć raka…

Świeżutkie badanie przeprowadzone przez pracowników australijskiego Uniwersytetu w Melbourne i opublikowane w marcu tego roku.

Naukowcy ponownie zwrócili uwagę na znane właściwości karnozyny czyli:

✅ przeciwzapalne,
✅ przeciwutleniające,
✅ przeciwglikacyjne
✅ i chelatujące.

‼️ Wskazali również na dowody in vitro sugerujące, że karnozyna może wykazywać właściwości przeciwnowotworowe.

We wspomnianym badaniu sprawdzono wpływ karnozyny na proliferację (czyli nadmierne namnażanie się) komórek raka piersi, jajnika, okrężnicy i w przypadku białaczki. Następnie zbadano fenotyp komórek promonocytowych U937, komórek ludzkiej białaczki szpikowej, ekspresję genów i wydzielanie cytokin, aby określić, czy są one powiązane z antyproliferacyjnymi właściwościami karnozyny.

W wyniku przeprowadzonych badań zauważono że karnozyna:

1. Hamuje proliferację komórek raka piersi, jajnika, okrężnicy i białaczki.
2. Zwiększa ekspresję cząsteczek prozapalnych.
3. Moduluje wydzielanie cytokin.
4. Zmienia zróżnicowanie i fenotyp U937.

Wspomniane powyżej wyniki mogą sugerować korzystne wsparcie karnozyny podczas leczenia przeciwnowotworowego.

Źródło: Prakash,M.D.;Fraser,S.; Boer, J.C.; Plebanski, M.; de Courten, B.; Apostolopoulos, V. Anti-Cancer Effects of Carnosine—A Dipeptide Molecule. Molecules 2021, 26, 1644. https://doi.org/10.3390/molecules26061644

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz