Czyste EEG dzięki nieinwazyjnej stymulacji nerwu błędnego tVNS – padaczka lekooporna, Zespół Retta i Nonnan

Dziewczynka w wieku 7 lat, regularna nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego tVNS trwa od 5 miesięcy.


Cytat mamy: “Podłączony stymulator podczas badania EEG pokazał jak fantastycznie ten sprzęt wpływa na mózg córki. Zapis bez żadnych wyładowań. Specjalista, który już od 3 lat wykonuje nam to badanie w domu, powiedział, że jakby nie zobaczył to by nie uwierzył”.


Wynik EEG przed stymulacją:

Wynik EEG w trakcie stymulacji:

Wynik EEG po stymulacji:

Opis badania EEG przez specjalistę:

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.