Karnozyna a EEG i epilepsja – badanie dr. Cheza

Dr. Michael Chez jest bardzo znanym neurologiem dziecięcym, który szczególne zainteresowany jest prowadzeniem dzieci autystycznych. W swojej ponad 16 letniej pracy napisał wiele artykułów na ten temat oraz był członkiem wielu panelów doradczych związanych z autyzmem.

Szczególną popularnością cieszy się jego badanie przeprowadzone przy udziale dzieci autystycznych, które przez okres 8 tygodni przyjmowały karnozynę. O szczegółach tego badania było napisane tutaj: link.

Dzisiaj zajmiemy się tematyką również bardzo często dotykającą dzieci autystyczne. Tematem będzie wpływ karnozyny na zapis EEG i samą epilepsję. W Pubmed znajdziemy badania ukazujące antyepileptyczne działanie karnozyny, a dr. Chez przeprowadził bardzo ciekawe badanie dzieci ze stanami padaczkowymi. 

L-karnozyna jest dipeptydem aminokwasowym, który może pośrednio wpływać na proces elektrochemiczny w mózgu. Spektroskopia MRI wykazała niedawno, że poziomy homokarnozyny w mózgu mogą korelować z kontrolą napadów. Dzięki tym odkryciom postanowiono zbadać, czy spożycie karnozyny dietetycznej zmniejszy aktywność kłębków i fal oraz poprawi kontrolę napadów zarówno klinicznie (jawne napady), jak i fizjologicznie (EEG), podnosząc poziom homokarnozyny w mózgu.

 

Projekt / metody: Siedem dzieci (3 kobiety, 4 mężczyzn, wiek w wieku 2-12 lat) spełniających kryteria włączono do 10-tygodniowego badania, rozpoczynając od podstawowego odczytu EEG. Następnie uczestnikom podawano 400 mg BID sproszkowanej L-karnozyny przez 10 tygodni, a końcowy EEG został następnie odczytany przez dr. Cheza.

 

Wyniki: Po 10 tygodniach leczenia karnozyną 5 z 7 uczestników udokumentowało poprawę wyników EEG, a wszystkie 7 dzieci wykazywało poprawę w częstości napadów. Chociaż nie dokonano formalnej oceny, poprawa w domenach globalnego poznania, zachowania i funkcji językowej odnotowano u wszystkich 7 uczestników. O ile nie przewidywano, że suplementacja L-karnozyną wpłynie na te obszary, zostały one wskazane spontanicznie przez nie powiadomionych o badaniu terapeutów i członków rodziny.

 

Wnioski: L-karnozyna może być użytecznym suplementem uzupełniającym w przypadku trudnych do opanowania napadów padaczkowych. Chociaż dokładny mechanizm nie jest znany, uważa się, że L-karnozyna wiąże się z GABA, tworząc w mózgu homokarnozynę, a także może modulować napływ miedzi i cynku do neuronów, zmniejszając liczbę wyładowań następczych i wyładowań szczytowych związanych z wieloma zaburzeniami napadowymi. Może to zmniejszyć częstość napadów klinicznych i, w niektórych przypadkach, poprawić charakterystykę EEG.

 

Cytat opublikowanego streszczenia:

 

Chez, Michael G., Buchanan, Cathleen P. i Jamie Komen. Terapia L-karnozyną w padaczce u dzieci: wpływ na EEG. Epilepsja 2002; 43 (7): 65.

 

Źródło: http://www.enzymestuff.com/rtcarnosine.htm

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz