Karnozyna jako suplement wspomagający w stresie i depresji.

Obecnie większość ludzi żyje w ciągłym stresie, ogromne rzesze zmagają się z depresją. Przyczyn może być wiele, natomiast każde takie zaburzenie łączy się z co najmniej z jednym z podanych czynników: skróconych telomerów, podwyższonym poziomem kortyzolu i zwiększoną podatnością na dysfunkcje związane z wiekiem. 

Badania naukowe sugerują, że niedostateczna dostępność peptydu neurologicznego karnozyny, może stanowić biochemiczny związek między zjawiskami związanymi ze stresem i depresją. 

Istnieją dowody, że karnozyna może:

 • zwiększać metabolizm kortyzolu, 
 • hamować skracanie telomerów, 
 • wywierać działanie przeciwstarzeniowe w układach modelowych.

Wykazano, że suplementacja diety karnozyną tłumi stres u zwierząt oraz poprawia zachowanie, funkcje poznawcze i samopoczucie u ludzi. W związku z powyższym przeprowadzono badanie sprawdzające terapeutyczny potencjał suplementacji karnozyny w zaburzeniach stresowych i depresyjnych.

Wcześniejsze badania wykazały, że suplementacja diety karnozyną (β-alanylo-L-histydyną), naturalnie występującym peptydem neurobiologicznym, może wywierać korzystny wpływ na wydajność ćwiczeń i jakość życia człowieka. 

W innej niedawno opublikowanej pracy wykazano, że zaburzenie depresyjne (MDD) wiąże się ze zmniejszoną długością telomerów, zwiększoną podatnością na dysfunkcje związane z wiekiem i podwyższonym poziomem kortyzolu w odpowiedzi na stres, podczas gdy w dwóch innych publikacjach opisano związek między zmniejszeniem długości telomerów i zaburzeniami związanymi ze stresem. 

Karnozyna a starzenie się

Karnozyna jest składnikiem mózgu i mięśni. W mózgu karnozyna jest syntetyzowana i wydzielana przez astrocyty: jest degradowana do aminokwasów składowych przez karnozynazę komórkową (CNDP1) lub karnozynazę surowicy (CNDP2), której aktywność w mózgu prawdopodobnie wzrasta wraz z wiekiem. 

Karnozynę i pokrewne peptydy, takie jak anseryna i balenina, można również uzyskać w diecie mięsożernych, ale nie ma ich w ścisłej diecie wegetariańskiej.

Dowody z badań na zwierzętach i modelach sugerują, że karnozyna jest wielofunkcyjna. Badania na hodowlach komórkowych pokazują, że karnozyna może:

 • hamować wzrost transformowanych komórek, 
 • opóźniać starzenie się komórek, 
 • pomagać w utrzymaniu długości telomerów
 • sprzyjać powstawaniu bardziej młodzieńczego fenotypu po dodaniu do starzejących się komórek.
 • hamować wiele szkodliwych zjawisk biochemicznych, o których uważa się, że są związane z generowaniem starzejącego się fenotypu, w tym uszkodzenia białek wywołane przez reaktywne formy tlenu, reaktywne formy azotu, i reaktywne formy karbonylowe, takie jak dialdehyd malonowy (znieczulenie), 4-hydroksynonenal i metyloglioksal. 

Modelowe badania na zwierzętach pokazują korzystne działanie dipeptydu na szereg schorzeń fizjologicznych związanych z: 

 • zaburzeniem gojenia się ran, 
 • wiekiem,
 • chorobą Alzheimera, 
 • chorobą Parkinsona, 
 • udarem, 
 • miażdżycą, 
 • zaćmą 
 • i cukrzycową chorobą nerek. 

Twierdzono nawet, że karnozyna może być mimetykiem rapamycyny (dobrze rozpoznanym środkiem przeciwstarzeniowym), ponieważ wiele z ich właściwości jest tak podobnych.

Depresja, kortyzol, starzenie się i karnozyna

W pracy Gotliba została zilustrowana zależność między długością telomerów, poziomem kortyzolu w surowicy i depresją u dzieci płci żeńskiej.

Sugerowano również, że pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi (MDD) mogą mieć predyspozycje do wystąpienia wielu patologii związanych z wiekiem. 

Artykuły Millera i Sadeha oraz Shaleha szczegółowo opisują związek między erozją telomerów a zaburzeniami depresyjnymi związanymi ze stresem. 

Możliwe jest, że istnieje wspólna jednostka molekularna, której aktywność łączy starzenie się, telomery, kortyzol i zachowanie. 

Karnozyna może działać jako środek przeciwstarzeniowy (naśladując rapamycynę), wywierając korzystny wpływ na zwierzęce modele dysfunkcji mózgu związanych z wiekiem, może pomóc w utrzymaniu długości telomerów, może zwiększyć metabolizm kortyzolu, łagodzić wywołane stresem zmiany metabolizmu u myszy i, gdy jest połączona z cynkiem, hamować wpływ kortyzolu na metabolizm kości szczurów. 

Co ciekawe, zasugerowano, że przeciwstresowe działanie karnozyny u myszy jest zależne od modulacji aktywowanej stresem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, podczas gdy ostatnio wykazano, że podwyższony poziom kortyzolu występuje u pacjentów z chorobą Alzheimera, prawdopodobnie wynikający z rozregulowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. 

Te obserwacje wskazują na rolę karnozyny w kontrolowaniu zaburzeń neurologicznych poprzez wpływ na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza w ludzkim mózgu.

Suplementacja karnozyny wpływa na funkcjonowanie mózgu kur, gryzoni i ludzi.

Suplementacja karnozyny może wpływać na zachowanie kurczaków i gryzoni, jej zdolność do tłumienia lęku u szczurów może być prawdopodobnie spowodowana zwiększonym metabolizmem kortyzolu. Co ciekawe, stwierdzono również, że karnozyna (β-alanylo-histydyna) wywiera wpływ na zachowanie kurczaków.

Stwierdzono, że suplementacja karnozyny u ludzi poprawia funkcje poznawcze i / lub dobre samopoczucie w co najmniej pięciu badaniach. 

Suplementacja diety karnozyną wywierała korzystny wpływ na zachowanie u dzieci z autyzmem i poprawę funkcji poznawczych u pacjentów cierpiących na chorobę Zatoki Perskiej, schizofrenię i przewlekłą niewydolność serca; ta ostatnia grupa również odnotowała znaczną poprawę jakości życia. 

Niedawne badanie wykazało, że suplementacja karnozyny poprawiła funkcje poznawcze i wydolność fizyczną u starszych ludzi. Odkrycia te dostarczają dowodów na to, że suplementacja karnozyny ma potencjał terapeutyczny u ludzi, pomimo obecności karnozynazy, co do której można się spodziewać, że będzie przeciwdziałać jakiejkolwiek skuteczności, jaką może wywołać dipeptyd. 

Wykazano, że podwyższony poziom karnozynazy nerkowej zwiększa prawdopodobieństwo cukrzycowej choroby nerek u chorych na cukrzycę typu 2, co jest prawdopodobnie spowodowane zwiększonym niszczeniem dipeptydu. Niemniej jednak fakt, że korzystne efekty suplementacji karnozyny zostały wykryte u ludzi sugeruje, że aktywność karnozynazy niekoniecznie jest przeszkodą dla skuteczności dipeptydu we wszystkich przypadkach.

Wniosek

Badania naukowe sugerują, że niedobór karnozyny może stanowić związek między stresem a zjawiskami związanymi z depresją i dysfunkcją związaną z wiekiem oraz, że karnozyna może mieć potencjał terapeutyczny w leczeniu depresji i zaburzeń związanych ze stresem, gdy jest podawana jako suplement diety.

Wykazano zdolność karnozyny do pozytywnego wpływu na zachowanie u ludzi, gdy jest obecna jako suplement diety. Karnozyna powinna być szczegółowo zbadana ze względu na jej potencjał terapeutyczny w zwalczaniu depresji i zespołu stresu pourazowego, a także w zwalczaniu wielu patologii związanych z wiekiem, pomimo obecności karnozynazy.

Tekst jest tłumaczeniem publikacji naukowej. Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567213/

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz