Pomocny protokół słuchowy Safe and Sound w autyzmie i innych zaburzeniach

Autyzm ma wiele objawów, ale charakteryzuje się głównie problemami z komunikacją, mową, rozumieniem oraz trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Komunikacyjne

Czytaj dalej

Badanie HRV – zmienności zatokowej rytmu serca

Najczęstszym schorzeniem neurometabolicznym u dzieci są dysfunkcje mitochondrialne, które jak podają badania, mogą występować nawet u 70% dzieci mających objawy

Czytaj dalej